ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับบุคคลภายนอก ระดับปริญญาโทหรือเอก ของสำนักงาน คปภ. ปี2562 (รับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย.62)