ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการกำกับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และด้านการตรวจสอบ การบัญชีและรายงานทางการเงิน