การจัดอบรมและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป เดือน มีนาคม 2562