การจัดอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

< >
วันที่เผยแพร่: 
30 ตุลาคม 2561

การจัดอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

จัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

ไฟล์ต่างๆ: