เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการ งานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2561 Digital Transformation : Challenging Time for Thai Insurance Industry

< >
วันที่เผยแพร่: 
06 กันยายน 2561

กำหนดการงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2561

Digital Transformation: a Challenging Time for Thai Insurance Industry

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้อง Ball Room ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

13.00 - 13.05 น.        กล่าวเริ่มงานโดยผู้ดำเนินรายการ

13.05 - 13.10 น.        ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนามาตรฐานการกำกับกล่าวรายงาน

13.10 - 13.30 น.        พิธีเปิดและ Keynote Speech

                                  โดยเลขาธิการ คปภ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ   

13.30 - 13.40 น.        เลขาธิการร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารระดับสูงและวิทยากร

13.40 – 13.50 น.        การแสดงกลองชุดเปิดตัว คุณอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม)

                                  และ ทีมงานก้าวคนละก้าว โดย ด.ช. เวธวศิน ชูใจ (น้องอิคคิว)

13.50 - 15.00 น.         การเสวนาสร้างแรงบันดาลใจโดย คุณอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม)

                                  และ ทีมงานก้าวคนละก้าว และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) พิธีมอบรถพยาบาล 

15.00 – 15.20 น.        การบรรยายเรื่อง “New Business Paradigm for Digital Transformation”  โดย PWC Group

15.25 - 15.45 น.         การบรรยายเรื่อง “GIS Technology for Insurance Business” โดย Red Planet Consulting

15.50 - 16.15 น.         การบรรยายเรื่อง “The New Insurance Model of Digital Era” โดย Jaymart

16.15 – 16.30             ถาม - ตอบ

           

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม