สำนักงาน คปภ.ภาค 6 (ชลบุรี) แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครอบรมต่อใบอนุญาตครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

< >
วันที่เผยแพร่: 
16 สิงหาคม 2561

สำนักงาน คปภ.ภาค 6 (ชลบุรี) แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครอบรมต่อใบอนุญาตครั้งที่ 4 เป็นต้นไป  กำหนดเปิดรัับสมัครวันที 9-31 สิงหาคม 2561 กำหนดอบรมวันที่ 1 - 5  ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี 

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon ใบสมัครอบรม290.64 KB