ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิมธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย