ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล งานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2560 จับรางวัล ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์