ประกาศผลการตัดสินการประกวดโฆษณาสั้น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 หัวข้อ การประกันภัยรถภาคบังคับ