ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์

< >
วันที่เผยแพร่: 
22 มีนาคม 2560
ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon 8-2560-1.pdf524.53 KB