งานเปิดตัวโครงการ FinTech Challenge: Pushing the Boundary “ประกวดผลงานนวัตกรรมฟินเทค”