ประกาศผลการตัดสินรางวัล การประกวดภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 45 วินาที ในระดับอุดอศึกษา ปี 2558 หัวข้อเรื่อง "การประกันภัยรถภาคบังคับ"