ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ (บุคคลภายนอก) เพื่อทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงาน คปภ. ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์