การจัดอบรมหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

< >
วันที่เผยแพร่: 
30 มีนาคม 2559

ประกาศ

สำนักงาน คปภ. จัดอบรม

หลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

เปิดรับสมัคร      ตั้งแต่วันที่ 5 - 12 เมษายน 2559  รับจำนวน 300 คน
                      (หากจำนวนผู้สมัครอบรม
ครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร สำนักงาน คปภ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร   ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. 
                         จันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00 – 15.00 น.

เอกสารประกอบการสมัคร   

  1. สำเนาบัตรประชาชน ( พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. สำเนาบัตรใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต ( พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ) โดยใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ ณ วันเข้าอบรม 

*** ค่าธรรมเนียมการอบรม 1,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-515-3995-9 ต่อ 3627 , 3628