สำนักงาน คปภ. จัดอบรมหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

< >
วันที่เผยแพร่: 
01 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศ สำนักงาน คปภ.
จัดอบรม
หลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(Unit-Linked Life Policy)

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัล  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครอบรม วันที่ 1 - 14 มีนาคม 2559 รับจำนวน 300 คน
สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-515-3995-9 ต่อ 3627 , 3628
หากจำนวนผู้สมัครอบรมครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร สำนักงาน คปภ.
สงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครได้ก่อนวันปิดรับสมัคร