ให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนฯ