รายชื่อบริษัทที่สามารถติดต่อซื้อกรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน

< >
  บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 
     
1 บริษัท  กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 02-777-8160, 02-777-8165
2 บริษัท  เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 02-612-9888 
3 บริษัท  บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 02-634-7323-30
4 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 02-655-4000
5 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  02 207 8844
6 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1621
7 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  02-2761025, 02-2749400 
8 บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)  02-252-5070
9 บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0-2762-7777
10 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  0-2118-5555 
11 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  02379-5099
12 บริษัท เอไอเอ จำกัด  1581