สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (ชลบุรี) จัดอบรมการต่ออายุใบอนุญาต เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

< >

สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (ชลบุรี) จัดอบรมการต่ออายุใบอนุญาต เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ณ สำนักงาน สหกรณ์ จังหวัดชลบุรี ส่งใบสมัครภายในวันที่ 9-23 กุมภาพันธุ์ 2558 ติดต่อสอบถามที่ 038-276498-9 คุณสุภาภรณ์ แจ้งเนตร

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon 4562-5978-0.pdf406.54 KB