สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) จัดอบรมหลักสูตรการต่อใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

< >

สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) จัดอบรมหลักสูตรการต่อใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป รุ่นที่ 1 /2558 ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี