ประกาศเกี่ยวกับการประกันรายย่อย

< >
วันที่เผยแพร่: 
24 กุมภาพันธ์ 2553
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ การสอบความรู้และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันรายย่อย พ.ศ.2553
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ การสอบความรู้และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยสำหรับการประกันรายย่อย พ.ศ.2553
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาตและเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต สำหรับการประกันภัยรายย่อย พ.ศ.2553
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาตและเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย สำหรับการประกันภัยรายย่อย พ.ศ.2553
ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง กำหนดหลักสูตร และวิธีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต สำหรับผู้ขอรับ หรืออขอต่อใบอนุญาต เป็นตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย พ.ศ.2553
ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง กำหนดหลักสูตร และวิธีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต สำหรับผู้ขอรับ หรืออขอต่อใบอนุญาต เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยสำหรับการประกันภัยรายย่อย พ.ศ.2553
ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon 3007-6244-0.pdf85.48 KB
PDF icon 3007-6244-1.pdf87.07 KB
PDF icon 3007-6244-2.pdf924.4 KB
PDF icon 3007-6244-3.pdf224.76 KB
PDF icon 3007-6244-4.pdf159.74 KB
PDF icon 3007-6244-5.pdf160.54 KB