ร่างประกาศเรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวางและการขอคืนเงินสำรองฯ

< >
วันที่เผยแพร่: 
13 มกราคม 2553
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวางและการขอคืนเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันภันวินาศภัย พ.ศ. 2553 และแจ้งสำนักงาน คปภ. ภายในวันที่ 18 มกราคม 2553
โทร. 025135460, 025131458
ร่างประกาศฯ
ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon 2981-5078-0.pdf211.07 KB