บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 2 หน่วยงาน

< >
วันที่เผยแพร่: 
24 ธันวาคม 2552
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 2 หน่วยงาน
1. MOU สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2. MOU สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon 2971-9519-0.pdf620.55 KB
PDF icon 2971-9519-1.pdf813.33 KB