หลักเกณฑ์การมอบรางวัลประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2551

< >
วันที่เผยแพร่: 
20 สิงหาคม 2552
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2551
หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2551
หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2551
หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2551
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2551
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลตัวแทนวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2551
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2551
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2551
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกอู่กลางการประกันภัย ประเภทการบริการดีเด่น ประจำปี 2551หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2551
ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon 2898-6131-0.pdf48.78 KB
PDF icon 2898-6131-1.pdf118.39 KB
PDF icon 2898-6131-2.pdf129.35 KB
PDF icon 2898-6131-3.pdf73.94 KB
PDF icon 2898-6131-4.pdf73.79 KB
PDF icon 2898-6131-5.pdf84.04 KB
PDF icon 2898-6131-6.pdf83.6 KB
PDF icon 2898-6131-7.pdf61.16 KB
PDF icon 2898-6131-8.pdf72.72 KB