ปิดรับสมัครสอบในงานสัปดาห์ประกันภัย

< >
วันที่เผยแพร่: 
18 สิงหาคม 2552
"ปิดรับสมัครการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัย ในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2552 แล้ว"