คำพิพากษาศาลฎีกา

มาตรา 879
รายงาน ไฟล์
ฎีกาที่ 3151-2526 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 2634-2536 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 2418-2557 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 1720-2534 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 1111-2535 ดาวน์โหลด
มาตรา 877
รายงาน ไฟล์
ฎีกาที่ 3788-2534 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 3499-2530 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 3243-2534 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 381-2524 ดาวน์โหลด
มาตรา 875
รายงาน ไฟล์
ฎีกาที่ 863-2532 ดาวน์โหลด
มาตรา 867
รายงาน ไฟล์
ฎีกาที่ 3745 - 3747-2533 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 2290-2530 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 2124-2558 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 2081-2543 ดาวน์โหลด
มาตรา 865
รายงาน ไฟล์
ฎีกาที่ 1277-2524 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 1247-2514 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 9976-2558 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 4457-2536 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 6711-2553 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 3728-2530 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 3229-2538 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 2397-2536 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 1137-2557 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 774-2557 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 654-2535 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 68-2516 ดาวน์โหลด
มาตรา 863
รายงาน ไฟล์
ฎีกาที่ 7332-2555 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 6886-2542 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 5372-2557 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 3883-2534 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 3054-2525 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 2661-2532 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 1742-2520 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 961-2522 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 807-2533 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 489-2524 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 225-2532 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 103-2535 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 37-2534 ดาวน์โหลด
มาตรา 861
รายงาน ไฟล์
ฎีกาที่ 5744-2534 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 5448-2534 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 4211 - 4212-2528 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 3518-2532 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 2419-2534 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 6423 - 6424-2555 ดาวน์โหลด
พรบ.รับขนทางทะเล+ขนส่งสินค้า
รายงาน ไฟล์
ฎีกาที่ 11774-2557 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 11191-2557 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 9630-2558 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 9541-2555 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 8761-2555 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 5558-2555 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 4050-2555 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 3878-2555 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 3724-2555 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 3723-2555 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 3211-2552 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 2917-2555 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 1243-2557 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 9135-2554 ดาวน์โหลด
พรบ.รถ
รายงาน ไฟล์
ฎีกาที่ 17167-2555 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 12896-2557 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 10348 - 10350-2557 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 8518-2555 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 5945-2552 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 5544-2552 ดาวน์โหลด
กธ.อุบัติเหตุ
รายงาน ไฟล์
ฎีกาที่ 10347-2557 ดาวน์โหลด
กธ.รถยนต์
รายงาน ไฟล์
ฎีกาที่ 12980-2558 ดาวน์โหลด
ฎีกาที่ 904-2527 ดาวน์โหลด