บทคัดย่อคำชี้ขาดฯ

บทคัดย่อคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. ที่น่าสนใจ
  คำชี้ขาดสัญญาประกันชีวิต
  เลขคดีดำที่ 129/2550
  เลขคดีดำที่ 9/2551
  เลขคดีดำที่ 117/2550
   
  คำชี้ขาดสัญญาประกันวินาศภัย
  เลขคดีดำที่ 87/2549
  เลขคดีดำที่ 64/2552
  เลขคดีดำที่ 129/2550, 125/2550
   
  E-book บทคัดย่อคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ เล่ม 1 ปี 2556                      ดาวน์โหลดแบบ PDF
  E-book บทคัดย่อคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ เล่ม 2 ปี 2555                      ดาวน์โหลดแบบ PDF
  E-Book ประมวลบทคัดย่อคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ เล่มที่ 1 ปี 2555         ดาวน์โหลดแบบ PDF