รายชื่อและที่ตั้งของ บริษัทประกันวินาศภัย

รายชื่อและที่ตั้งของ บริษัทประกันวินาศภัย

ลำดับ รายชื่อบริษัท ข้อมูลที่เปิดเผย
01 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.bangkokinsurance.com
02 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด www.bhi.co.th
03 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด www.kpi.co.th
04 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ww.rvp.co.th
05 บริษัท คิวบีอีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด www.qbe.com
06 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด http://www.kskinsurance.co.th
07 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.charaninsurance.com
08 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด www.generali.co.th
09 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.cpyins.com
10 บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด www.chinains.co.th
11 บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.cigna.co.th
12 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.dhipaya.co.th
13 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.deves.co.th
14 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.thaiins.com
15 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด www.thaihealth.co.th
16 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด www.thaipat.co.th
17 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) www.thaire.co.th
18 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.thaisri.com
19 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.tsi.co.th
20 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด www.thanachartinsurance.co.th
21 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.navakij.co.th
22 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.namsengins.co.th
23 บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด http://newindia.co.in
24 บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ จำกัด www.aiggeneral.co.th
25 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.bui.co.th
26 บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.sagi.co.th
27 บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด www.bupa.co.th
28 บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) www.nzi.co.th
29 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) www.thaivivat.co.th
30 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด www.tokiomarine.co.th
31 บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด www.phutthatham.com
32 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด www.thaipaiboon.com
33 บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.tuneinsurance.com
34 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.falconinsurance.co.th
35 บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด www.pith.co.th
36 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด www.ms-ins.co.th
37 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.mittare.com
38 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.muangthaiinsurance.com
39 บริษัท ยูเนี่ยนอิเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.uinter.co.th
40 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด www.viriyah.co.th
41 บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.sompo.co.th
42 บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด www.siamcityinsurance.com
43 บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.union-insurance.com
44 บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.upp.co.th
45 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www2.chubb.com/th-th/
46 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด www.asset.co.th
47 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.smk.co.th
48 บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด www.promiseins.com
49 บริษัท เอไอเอ จำกัด ( ประกันวินาศภัย ) สาขาประเทศไทย www.aianonlife.co.th
50 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด www.allianzcp.com
51 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด www.seic.co.th
52 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.indara.co.th
53 บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.aig.com
54 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด www.asiainsurance.co.th
55 บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย www.aceinsurance.co.th
56 บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) www.pacificcrosshealth.com
57 บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.fpgins.co.th
58 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด www.msig-thai.com
59 บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด www.erawanins.com
60 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.axa.co.th
61 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด www.lmginsurance.co.th
62 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด www.aioibkkins.co.th
63 บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.sajjainsurance.com