การเปิดเผยข้อมูลบริษัทประกันชีวิต

ลำดับ รายชื่อบริษัท ข้อมูลที่เปิดเผย
01 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.bla.co.th
02 บริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด www.krungthai-axa.co.th
03 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด www.generali.co.th
04 บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.tokiomarine.co.th/
05 บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด www.thaicardif.com
06 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) http://www.scblife.co.th
07 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) http://www.thailife.com
08 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) http://www.thairelife.co.th
09 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด www.ocean.co.th
10 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด www.builife.com
11 บริษัท ประกันชีวิต นครหลวงไทย จำกัด www.scilife.co.th
12 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.prudential.co.th
13 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  www.Philliplife.com
14 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด www.muangthai.co.th
15 บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.manulife.co.th
16 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.thaisamsunglife.co.th
17 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด www.dhipayalife.co.th
18 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.ulife.in.th
19 บริษัท เอไอเอ จำกัด www.aia.co.th
20 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.azay.co.th
21 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด www.southeastlife.com
22 บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด www.chubb.com/th
23 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด www.alife.co.th
24 บริษัท  เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.fwd.co.th