การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560 - 2562

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561

 

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 13, 2564