การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560 - 2562

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561

 

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 13, 2564