การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2563

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2563

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2562

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2562

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 13, 2564