แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ปี 2564

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ปี 2563

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ปี 2562

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 13, 2564