แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ปี 2565

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ปี 2564

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ปี 2563

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ปี 2562

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 13, 2564