การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข่าว/กิจกรรมต่างๆ

       - คปภ. ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร update 16 เมษายน 2565

       - คปภ. เปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ ร่วมกับสถาบัน IOD  update 26 มกราคม 2565 

       - สำนักงาน คปภ. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วนของปี 2565  update 5 มกราคม 2565

      - เลขาธิการสื่อสารให้บุคลากรของสำนักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบถึงการเข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ผ่าน LINE Account: drsuthiphon  update 5 กุมภาพันธ์ 2564

      - เลขาธิการ คปภ. ปลุกพลังชาว คปภ. ตั้งทีมมอนิเตอร์ เพิ่มการมีส่วนร่วม ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
       update 10 กุมภาพันธ์ 2564

     - ผู้บริหารสำนักงาน คปภ. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  update 9 ธันวาคม 2562    

      - ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.รับรางวัลเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” Best Practice Awards 2019 update 17 กุมภาพันธ์ 2562

     - เลขาธิการ คปภ. ประกาศขับเคลื่อนองค์กร “คปภ. คุณธรรม” • พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน update 06 มิถุนายน 2561

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 13, 2564