รายชื่อสาขาบริษัทประกันภัยที่ปิดทำการใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19