แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ปี 2562

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ปี 2563

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ปี 2563

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ปี 2564

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ปี 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 13, 2564