ประกาศประกวดราคาการประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการตามโครงการ คปภ. ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล สู่ Smart OIC ปีที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่: 
28 มีนาคม 2566
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ไฟล์: 
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
อังคาร, มีนาคม 28, 2566
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 28, 2567