ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดงานโครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2566 ฯ เลขที่โครงการ 66037264726

ประกาศ ณ วันที่: 
17 มีนาคม 2566
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
ศุกร์, มีนาคม 17, 2566
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
อาทิตย์, มีนาคม 17, 2567