รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่: 
25 ธันวาคม 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
อังคาร, มกราคม 10, 2566
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
พฤหัสบดี, มกราคม 25, 2567