ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 11 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่: 
23 มกราคม 2566
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ไฟล์: 
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
จันทร์, มกราคม 23, 2566
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
อังคาร, มกราคม 23, 2567