ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดาราคาจ้างเหมาบริการบำรงุรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรองปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่: 
14 ธันวาคม 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
พุธ, ธันวาคม 14, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 14, 2566