ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการทางด้านสารสนเทศ (IT Service Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่: 
25 พฤศจิกายน 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ไฟล์: 
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 25, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
เสาร์, พฤศจิกายน 25, 2566