ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีปี ๒๕๖๖ ของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่: 
23 พฤศจิกายน 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
พุธ, พฤศจิกายน 23, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 23, 2566