ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวิธีอัตโนมัติด้วย Robotic Process Automation (RPA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ 65117401365

ประกาศ ณ วันที่: 
23 พฤศจิกายน 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ไฟล์: 
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
พุธ, พฤศจิกายน 23, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 23, 2566