ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน ๑๑ คัน ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097705956

ประกาศ ณ วันที่: 
04 ตุลาคม 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ไฟล์: 
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
อังคาร, ตุลาคม 4, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
พุธ, ตุลาคม 4, 2566