ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงาน โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097764757

ประกาศ ณ วันที่: 
03 ตุลาคม 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
จันทร์, ตุลาคม 3, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
อาทิตย์, ตุลาคม 1, 2566