ประกาศประกวดราคาการเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๗ คัน

ประกาศ ณ วันที่: 
21 กันยายน 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ไฟล์: 
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
พุธ, กันยายน 21, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
พฤหัสบดี, กันยายน 21, 2566