เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการศึกษารูปแบบการให้บริการร่วม (Shared services model) สำหรับธุรกิจประกันภัยไทย

ประกาศ ณ วันที่: 
12 กันยายน 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
จันทร์, กันยายน 12, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
อังคาร, กันยายน 12, 2566