ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ต่อเนื่องกับผู้รับจ้างรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่: 
15 สิงหาคม 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
จันทร์, สิงหาคม 15, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 31, 2566