เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2565 (Prime Minister’s Insurance Awards 2022) ในรูปแบบ Hybrid (Online & On Ground)

ประกาศ ณ วันที่: 
11 สิงหาคม 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
ศุกร์, สิงหาคม 11, 2566