ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสัมมนาประจำปีผู้ประเมินวินาศภัยด้วยวิธีการสัมมนาแบบผสมผสาน (Hybrid Seminar) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่: 
08 กรกฎาคม 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
ศุกร์, กรกฎาคม 8, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
เสาร์, กรกฎาคม 8, 2566