ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาค โดยเฉาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่: 
23 พฤษภาคม 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
จันทร์, พฤษภาคม 23, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
อังคาร, พฤษภาคม 23, 2566